Cels de Sal
Cels de Sal
ESTIL: RECITAL DE POESIA MUSICAT · PUBLIC: TOTS ELS PUBLICS
Cels de Sal consisteix en un recital musicat per a piano de 45 minuts on es mostren diferents poemes que apareixen en el llibre. La música de tots els poemes ha estat composta per Clàudia Ortolà expresament per al present recital a excepció del poema Gymnopédie nº 1.
El recital també va projectat amb diferents aquarel·les realitzades per Clàudia Ortolà que acompanyen els diferents poemes per tal d'ajudar a la seua lectura. 
Fitxa artística
DURACIÓN DEL ESPECTACLE
45 MINUTS

ESPAI
SALA/CARRER

TEMPS DE MUNTATGE
30 MINUTS

TEMPS DE DESMUNTATGE
15 MINUTS
Material Audiovisual
Cels de Sal
Cels de Sal
Cels de Sal
Cels de Sal
Cels de Sal
Cels de Sal
Cels de Sal